1

2

3

4

5

 

Grecja

Typowym obuwiem w starożytnej Grecji były sandały w for­mie podeszwy skórzanej, przywiązanej do stopy za pomocą rzemy­ków, lub w formie skórzanych trzewików, dopasowanych do całej stopy, sięgających powyżej kostek lub do połowy łydek. Sandały najprostszego typu wykonywano w ten sposób,że wy­krawano ze skóry podeszwę, odpowiadającą wymiarom stopy, na­stępnie przyszywano dwa paski, które krzyżując nad podbiciem,, przewijano wokół kostki kilkakrotnie i zawiązywano na pętlę. Bardziej wyszukaną formą stanowią sandały, w których na podbiciu wstawiano klin skórzany coś w rodzaju języka we współczesnym trzewiku, stanowiący jakby konstrukcję dla pęt­li i utrzymujący w równych odstępach sznurowadło. Wiązanie sandałów rzemykami wymagało dużej staranności i zabierało trochę czasu. Toteż obok takich wzorów wyrabiano rów­nież sandały-trzewiki z cholewką ażurową, naśladującą w pew­nym stopniu sandały wiązane. Drogą stosunków i kontaktów z sąsiednimi krajami przedo­stają się do Grecji wzory obuwia pochodzenia wschodniego. Różniło się ono od przeciętnego greckiego przede wszystkim barw­nością skóry oraz bogatym przybraniem dekoracyjne nacięcia skóry, ozdoby metalowe itp. Zależnie od miejsca pochodzenia danego wzoru, obuwie no­siło nazwy takie, jak np. „perełca” lub „embates”. Pierwsze były pochodzenia perskiego, drugie asyryjskiego. Rodzime obu­wie zwano wcrepidosn. Strojniejsze gatunki obuwia nosili dostojnicy państwowi, wodzowie oraz kapłani. Ci ostatni nosili obuwie wysokie z cho­lewkami sięgającymi kolan, wykonane z białej skóry lub z gru­bej wełny filcu. Młodzież obojga płci w czasie zajęć sporto­wych i zabaw chodziła boso. Boso chodzili również filozofowie, uważali oni obuwie za wytwór zbytku, godny z ich strony pogardy. W Grecji panował zwyczaj zdejmowania z nóg sandałów po przekroczeniu progu domu oraz w czasie biesiad i uczt. Zwy­czaj ten przyszedł z Egiptu, gdzie gość lub domownik wchodzą­cy do domu zdejmował w przedsionku obuwie i oddawał je w ręce niewolnika. Istniały również pewne lokalne różnice w noszeniu odpo­wiednich dla niektórych okolic gatunków obuwia lub sposobie wiązania oraz w stosowaniu ustalonych kolorów skóry. Otóż np. Tebanki nosiły sandały sznurowane, koloru czerwonego, nato­miast kobiety z Tanagrii wdziewały obuwie na grubych podesz­wach na kształt trzewików, wykonane ze skóry zabarwionejna kolor żółty. Oprócz różnorodnych odmian sandałów i trzewików, szytych według wzorów wschodnich albo wprost sprowadzanych z prowin­cji wschodnich, były w użyciu również koturny. Były to trze­wiki na bardzo wysokich podeszwach, wykonanych z lekkiego drzewa np. korkowego. Kosiły je kobiety niskiego wzrostu oraz mężczyźni do konnej jazdy. Największe jednak zastosowa­nie miały koturny w teatrze. Wobec ogromnych rozmia­rów teatrów amfiteatrów i scen w celu zapewnienia wszyst­kim widzom jak najkorzystniejszych warunków oglądania gry aktorów, trzeba było sztucznie powiększyć ich sylwetki przez odpowiednio wydłużone i poszerzone kostiumy m.in. przez wa­towanie tkanin oraz duże maski i wysokie koturny W ten spo­sób starano Bię zachować mniej więcej naturalne proporcje. Ko­turny wyrabiano z lekkiego drzewa i przywiązywano do nogi za pomocą tasiemek lub skórzanych rzemieni. Żołnierze greccy nosili sandały na grubych, często drewnianych podeszwach, podbitych żelaznymi gwoździami. Podeszwy były łama­ne w połowie i łączone skórą,co umożliwiało swobodne zginanie stopy. Dla ochrony nóg ściślej goleni w czasie walki wdziewa­no nagolenniki skórzane lub wy­klepane w blasze, o podobnym charakterze jak pancerze i hełmy.

Asyria i Babilonia

Obuwia Asyryjczyków Babilończyków i innych ludów Małej Azji różni się zasadniczo od egipskiego, jest bowiem całkowi­cie wyrabiana ze skóry. Mieszkańcy doliny między Eufratem i Tygrysem, będąc s racji warunków lokalnych narodem pasterskim, mieli pod dostatkiem bydła domowego, tarany zaś, na których przebywali,obfitowały w dzikiego zwierza,stąd i obfitość wszelkiego rodzaju skór, a których wyrabiano obuwie. Spotyka­my więc tu sandały z tylnikami, czyli obłożynami przyszytymi wokół piet do podeszwy jest też rodzaj trzewików z cholewka­mi, wyciętymi z pasów schowanych, spinanych na podbiciu guzika­mi wreszcie kombinacja trzewików a cholewkami z rodzaj im gru­bych wełnianych skarpet, przewiązywanych wokół nóg; rzemienny­mi paskami Obuwia barwiono na kolory czerwony lub żółty, kryjąc far­bą całą powierzchnię trzewika lub malując kolorowe pasma. Kobieca sandały pantofle lub trzewiki różniły się od mę­skich doborem delikatniejszej skóry /cielęcej lub koziej/,tzw. safianu, barwionej na żywe kolory, wytłaczanej w desenie,ozda­bianej meblowymi blaszkami, drogimi kamieniami itd. Żołnierze nosili zazwyczaj obuwie wysokie, z obcisłymi cholewami, obejmującymi połowę łydki, albo podobne, lecz z wy­dłużonymi do wysokości kolan przodami tych cholewek, przywiązanymi do nogi za pomocą rzemyków. Tego rodzaju obuwie wysokie, wykonane z twardej i grubej 6kóry, można uważać za prototyp nagolenników, które np. u Per­sów były kute w blasze.

Egipt

Starożytnym Egipcie panował klimat ciepły i łagodny i nie było konieczności noszenia na c odzień obuwia, Egipcjanin lub Egipcjanka, pracujący na roli albo przy nawadnianiu tere­nów pod uprawę zbóż, chodzili boso, w chatach swych również chodziło się bez jakiegokolwiek obuwia. Zamożniejsi, przede wszystkim dwór i jego otoczenie, nosili sandały wyplatane z suszonych liści papirusowych albo z łyka palmowych drzew. Po­czątkowy wzór obuwia-sandała przedstawia się nam jako płaska podeszwa, dopasowana do kształtu stopy, związana z nią za po­mocą splecionego rzemyka, przechodzącego między dużym palcem łączonego w przestory z podwójnymi strzemiączkami umieszczonymi w pobliżu kostek. Bogatsze wzory sandałów wykonywano z delikatniejszych ga­tunków surowca papirusowego, uzupełniano obuwie misternej ro­boty wzorami, rysunkami oraz metalowymi sprzączkami, ozdobami itp. Z czasem czubki noski podeszew wydłużają się i podnoszą ku górze, nadmiernie wydłużone noski łączy się ze sprzączkami bocznymi, tworząc nad śródstopiem kabłąki. Obok sandałów z papirusu lub łyka palmowego były w uży­ciu również sandały skórzane, lecz noszenie ich było przywile­jem królów, dworzan i kapłanów. Ci ostatni, przebywając w pomieszczeniach kamiennych świątyń, oprócz sandałów owijali nogi zwojami liści papirusowych, bielonych, co stano­wiło jakby prototyp przyszłych pończoch. Sandały kapłanów mia-czubki spiczaste i zadarte do góry. Również wojsko używało obuwia skórzanego, które chroniło stopy żołnierzy przed zranieniem o piaszczysto-kamienny grunt, przed zimnem w czasie postojów, służby nocnej, przed jadowi­tymi pająkami, wężami; umożliwiało ono wygodne poruszanie się w czasie bitew. Sandały, wykonana a papirusu lub łyka palmowego, zachowy­wały raczej naturalny swój kolor, zaś obuwia skórzana zazwy­czaj malowano na ulubiony kolor czerwony.

Wstęp

Jeśli przyjdzie nam ustalić właściwy kostium dla postaci ze sztuki o tematyce historyczne;), powinniśmy się. klarować lo­gicznym wyciąganiem wniosków na temat pełnego ubioru lub tylko jakiejś’ jednakowej części. Z praktyki wiemy ze nie zawsze nas stać na częste przebieranie aktorów w ciągu trwania przed­stawienia, mimo że tego wymaga tekst. Często wypadnie nam zaz­naczyć zmianę w ubiorze aktora tylko za pomocą jakiegoś ele­mentu np. rekwizytu, który musi być na tyla widoczny dla wi­dzów, aby mogli oni orientować się w zachodzących na scenie zmianach dramaturgiczno-sytuacyjnych. Weźmy dla przykładu pos­tać Wdowy w „Balladynie J.Słowackiego Po zanalizowaniu cha­rakteru postaci i biegu wydarzeń w całej sztuce można przyjąć następujące założeniet Wdowa ożyli,matka Balladyny i Aliny przez cały czas trwania przedstawienia może być ubrana w jeden tylko strój wieśniaczki. Nieznaczne zmiany w ubiorze mogą za­chodzić w scenie w chacie oraz w zamku. Zmiany te dotyczyć mo­gą już to przybrania głowy, zmiany fartucha bądź też zastosowa­nia innego rodzaju obuwia. Przyjąć możemy m.in. i taką koncep­cję, że Wdowa przebywając w chacie lub przed nią chodzić będzie boso lato, wieś, a w zamku ze względu na zmianę środowiska matka królowej lub z powodu chłodnej posadzki kamień ubierze pantofle-kapce. W końcowej zaś scenie sądu zjawi się po raz dru­gi boso ze śladami krwi i błota, w poszarpanej szacie. Wydaje nam się, że taki skrót kostiumowy widz szybko przyjmie i zrozu­mie założenia realizatorów.

Odpowiednia pielęgnacja obuwia

Gdy już dobierzemy odpowiednie buty zakupimy je i jesteśmy szczęśliwymi właścicielami najładniejszej pary obuwia w mieście przychodzi kiedyś taki czas że buty musimy wyczyścić. Tutaj w zależności od tego z jakiego materiału są wykonane buty musimy je odpowiednio czyścić. Najcięższe do czyszczenia z całą pewnością są buty ze skóry. Jednak takie obuwie jest niezwykle kosztowne i jego konserwacja również taka jest. Trzeba zakupić odpowiednie pasty przeznaczone do obuwia skórzanego. Jeżeli takie obuwie nam się zakurzy możemy je przetrzeć czystą suchą szmatką, lub odrobinę zamoczyć taką szmatkę w wodzie. Jednak nie należy na własną rękę stosować żadnych innych detergentów jeżeli na skórze powstanie plama ponieważ najnormalniej w świecie możemy zepsuć sobie takie obuwie. Jednak najłatwiejsze w czyszczeniu jest obuwie płócienne. Obuwie wykonane z materiału tak jak każdy materiał możemy wrzucić do pralki i wyprać. Natomiast jeżeli nie ufamy pralce i boimy się że z butami może się coś stać a na przykład wydaliśmy za nie sporą sumę pieniędzy. Wówczas możemy wyprać takie obuwie ręcznie. Do prania go często możemy wybrać sobie proszek lub płyn do mycia naczyń. Buty z tkaniny możemy uprać praktycznie na wszelkie sposoby. Należy pamiętać jednak że jeżeli są to buty różnokolorowe w pralce mogą one zafarbować.

Buty na randkę

Buty to nie tylko nieodzowny element stroju to także element dekoracyjny. Bardzo często dziewczyny się szykują na randkę. Równie często dobierają one strój do butów a nie buty do stroju. W zależności od typu dziewczyny może ona wybrać odpowiednie buty na randkę. Dla niskiej dziewczyny, najlepsze będą te wyższe buty, na przykład czółenka. Natomiast warto jest wybrać stonowany kolor takiego obuwia. Nie najlepiej będą wyglądały buty które mają kolor czerwony, zwłaszcza jeżeli założymy je na pierwszą randkę. Wówczas możemy tylko wystraszyć chłopaka. Najlepiej dla każdej dziewczyny, i tej wysokiej i tej niższe i tej grubszej jak i tej chudszej sprawdzą się balerinki. Na rynku jest dostępnych tysiące żeby nie powiedzieć że miliony par takiego obuwia na płaskiej podeszwie. Najlepiej sprawdzą się te buty o delikatnym kolorze z niewielką kokardką, do tego najładniej będzie wyglądać delikatna sukienka. Często również można dobrać obuwie z efektywnym wiązaniem, lub samemu możemy wykonać takie sznurowania. Natomiast gdy wybieramy się do klubu z chłopakiem możemy założyć czarne klasyczne szpilki lub też balerinki na przykład z elementem dekoracyjnym jakim może być brokat. Z pewnością każda dziewczyna znajdzie coś co powinno zachwycić chłopaka, na randce. Należy również wspomnieć o tym że młodzi ludzie często zwracają uwagę na obuwie młodego chłopaka lub dziewczyny.

Obuwie dla dzieci

Dziecięce stópki są niezwykle wrażliwe. Dlatego buty do nich dobrane muszą być odpowiednio wyprofilowane. Dziecięce buty muszą mieć odpowiedni materiał. Jeżeli chodzi o obuwie dziecięce na lato to musi być to obuwie wykonane z materiału które przepuszcza powietrze. Na rynku są dostępne sandałki zarówno dla chłopczyka jak i dla dziewczynki dla tych małych dzieci charakterystyczne jest to iż obuwie ma odpowiednie kolory. Dla chłopca jest to niebieski natomiast dla małej dziewczynki różowy. Dzieci są narażone zwłaszcza na infekcje stóp. Jednak rodzice często zabierają maluchy na basen aby się wybawiły, zresztą pływanie w basenie jest bardzo zdrowe. Dlatego właśnie jest tak popularne. Jednak w tym wypadku trzeba bardzo uważać na stópki dzieci. W sklepach są dostępne specjalne klapki dla dzieci. Przede wszystkim pozwalają one na to aby zachować odpowiednią florę bakteryjną stóp. Ważne jest to aby takie klapki basenowe były również lekkie. Często są one wykonane z bardzo cienkiego tworzywa. Przede wszystkim klapki mają zabezpieczać przed ślizganiem się. Na basenie jest wszędzie pełno wody i o pośliźnięcie się jest nietrudno. Natomiast jeżeli dziecko posiada klapki, znacznie zwiększa to szansę że do upadku nie dojdzie. Trzeba zaznaczyć że upadek na basenie jest bardzo niebezpieczny i może doprowadzić do tragedii.

Buty dla dorosłych

Buty dla dorosłych to trudny temat. W zależności od tego co komu się podoba musi takie buty dobrać. Na co dzień najczęściej kobiety noszą baleriny i buty sportowe ponieważ pasują one niemalże do każdych strojów, a do tego wyglądają bardzo interesująco. Na rynku jest dostępnych wiele modeli i kolorów butów na co dzień. Warto jest wcześniej sprawdzić czy buty są wykonane ze skóry i czy posiadają jakąkolwiek gwarancje. Zwłaszcza w przypadku gdy zamierzamy zakupić buty markowe, które są bardzo drogie, wtedy przed zakupem należy zapytać sprzedawcę jaką gwarancję mają zakupione buty. Natomiast mężczyźni wolą na co dzień nosić obuwie takie jak mokasyny. Jest to męski odpowiednik balerinek dla kobiet. Pasują one zarówno do krótkich spodenek jak i do tych dłuższych. Buty to element ubioru który musimy dobierać szczególnie. Muszą być one bardzo wygodne, aby chodzenie w nich było przyjemne. Do tej zasady często nie stosują się kobiety. One wolą wyglądać w obuwiu ładnie niż to żeby było im w nich wygodnie. Kobiety często wybierają obuwie pod względem wyglądu. Nie jest to dobry pomysł szczególnie gdy wybieramy obuwie na zabawę lub gdy wybieramy obuwie do chodzenia w nich na co dzień. Wtedy obuwie takie musi być szczególnie wygodne. Zwłaszcza jeżeli mowa jest o butach do pracy.

Męskie kowbojki bardzo modne

Nie tyle kobiety co mężczyźni, uwielbiają obuwie jakim są kowbojki. Jak wyglądają takie buty. Są to buty rodem z westernów, często wykonane ze skóry, które idealnie się noszą. Buty kowbojki wykonane są z naturalnej skóry dzięki temu skóra stóp oddycha. Jest to ważne dlatego że stopy człowiekowi w butach najbardziej się pocą. Należy uważać na wszelkiego rodzaju niedogodności związane z zakładaniem obuwia. Dlatego ważne jest aby obuwie takie było zakładane komfortowo. Rzadko kiedy kowbojki są na zamek. Częściej takie buty są wkładane. Po bogach posiadają one specjalne rozciągające się gumki, dzięki czemu można je włożyć z dużą łatwością. Kiedy mężczyzna powinien nosić kowbojki? Są to praktycznie buty na każdą porę roku. W zimę trzeba wybrać kowbojki te ocieplane. W lecie bardziej odkryte. Natomiast na jesień czy wiosnę mężczyzna powinien nosić kowbojki za kostkę. Dzięki temu będzie mu ciepło i będzie się czuł komfortowo. Eleganckie kowbojki to często również obuwie zakładane przez mężczyzn do garniturów i innych eleganckich strojów. Wśród kobiet kowbojki nie są zbyt popularne, natomiast jeżeli kobieta zdecyduje się już na ubranie tego obuwia każdy dodatek do niego musi być odpowiednio dobrany. Należy pamiętać o tym że nie jest to łatwe zadanie, aby stworzyć idealną całość z takimi butami.

Buty trekkingowe

Buty trekkingowe dla większości osób są to najlepsze dostępne obuwie na rynku. Nie tylko przeznaczone dla osób chodzących po górach. Takie obuwie może również być przeznaczone dla osób które decydują się na szybkie przebieżki do miasta. Bardzo wygodne obuwie. Posiada ono odpowiednie amortyzatory, które zabezpieczają przed niechcianym stanięciem na coś. Posiadają również bardzo grubą gumę na podeszwie, więc na przykład podczas górskich wędrówek gdy staniemy na ostry głaz nie musimy się martwić że pokaleczymy sobie stopy i ze głaz przebije nasza podeszwę. Nie ma takiej możliwości jeżeli zakupimy dobrej jakości buty trekkingowe. Buty takie najczęściej są wykonane ze skóry. Dla miłośników zwierząt nie jest to dobra informacja, ponieważ obuwie jest wykonywane ze skóry zwierzęcia. Chodzi tutaj o zwierzę jakim jest Jak. Często obuwie takie ma zamszowe wstawki, natomiast język jest wykonany z zamszu. Należy również pamiętać o tym że w takim obuwiu stopę masz odpowiednio w środku osadzoną dzięki czemu nie dostaje się do niej śnieg. Są to buty przeznaczone do chodzenia po górach więc musi być odpowiednio usztywniona kostka. Buty są nieprzemakalne. Od lat te buty są uwielbiane przez użytkowników ponieważ są bardzo dobre jakościowo. Raz zakupione starczą na wiele lat. Ludzie decydujący się na taki zakup od lat się cieszą.